Egyesületi Tanya-és Kikitőrend • A horgásztanya területén csak érvényes szerződéssel rendelkező horgásztagok (jelenlétükben közvetlen családtagjaik, horgásztársaik) tartózkodhatnak.

 • A horgász az Egyesület megbízottjától igényelt, elvesztés esetén 10.000 Ft-ért megvásárolt bejárati kulccsal (tanyaépület-kulccsal) érkezhet a tanyára. A kulcsok más személynek való átadása, másolása, sokszorosítása TILOS. A kulcsok elvesztése esetén, annak pótlására az Egyesület jogosult.

 • A tanyára érkező tag a közlekedési eszközét az arra kijelölt helyen úgy köteles elhelyezni, hogy horgásztársai parkolását, illetve közlekedését ne akadályozza.

 • Érkezéskor és távozáskor a főkaput és tanyaépületet a horgász KÖTELES zárni.

 • A tanya területén a horgász KÖTELES a rendet fenntartani, arra társait figyelmeztetni.

 • A horgászat során keletkezett hulladékot az arra kijelölt helyen lévő gyűjtőbe kell tenni. A gyűjtőbe ételt, ételmaradékot, bomló szerves anyagot NEM lehet rakni.
   
 • A tanya területén lévő tűzrakót és környékét (időjárás függvényében) minden horgásztárs használhatja. A használat után a környezetét rendezett állapotban kell hagyni.

 • A higiéniás helységeket mindenki használhatja, használat után pedig azt tiszta, rendezett állapotban kell hagyni.

 • Az épületben jogosan tartózkodók kötelesek a rendet fenntartani. A közműveket a takarékosságot szem előtt tartva kell használni. Az épületben etetőanyagot, csalit (csonti, giliszta stb.) tárolni és dohányozni TILOS!

 • A tanya területén téliesítés során a csónakok csak az arra kijelölt helyen tárolhatók.

 • A csónakkikötőben a csónakok az Egyesület elnöke által meghatározott helyen köthetők ki. A kikötőben 4 méternél hosszabb és 1,5 méternél szélesebb csónak, valamint elektromos kishajó, vitorlás nem tartható.

 • A kikötői mólók rongálásának elkerülése érdekében ahhoz csónakot kikötni TILOS.

 • A kikötőben a csónakok egymás közti távolságát két oldalon egy – egy karóval kell megtartani, annak érdekében, hogy másoknak kárt ne okozzunk.

 • További oszlopok, karók a zavartalan használat érdekében nem helyezhetők el.

 • A csónakok ki – és behelyezése céljára a móló használata TILOS. Arra az alkalmas, kijelölt hely használható, melyet folyamatosan szabadon kell hagyni.

 • A csónakok tartozékairól a horgásztársaknak úgy kell gondoskodniuk, hogy azok megfeleljenek a Hajózási Szabályzatnak. Ezekért a csónakok tulajdonosa felel.
 • A nyílt vízterületen foglalt hely nincs. A horgászat során a csónakok rögzítését a horgász különböző módon oldhatja meg, de a víz elhagyásakor minden rögzítést KÖTELES eltávolítani.

 • A nádfal előtti horgászhely csónakrögzítő karóval úgy jelölhető meg, hogy a karók nem kerülhetnek a nádfaltól egy méteren túlra. A karón jelölni kell a használó nevét. Ennek hiányában a hely használata szabálytalan, azt bármely horgásztárs jogosan használatba veheti.

 • Horgászstég állítása az egyesület vízterületén TILOS!

 • A nádfal előtti karók és horgászpadok kiszedéséről az azt elhelyező KÖTELES gondoskodni. Azok az egyesület által megállapított 1. közösségi munka napja után helyezhetők ki, illetve az utolsó közösségi munka napja előtt ki kell szedni.

 • A tanya területének használata során a közösség vagyonában okozott kárt – amennyiben lehetséges – a károkozó köteles helyreállítani. Amennyiben nem állítható helyre, a kárt meg kell téríteni.

 • A kikötő területén a horgászat TILOS! Erről felmentést kizárólag az Egyesület elnöke adhat.

 • A kikötőben tárolt csónakokkal a nádfal előtt veszteglő vitorlást megközelíteni TILOS!
 • Azon horgásztársak, akik társaikat zavarják, kárt okoznak, magatartásukkal a közösség rendjét megsértik a Vezetőség kezdeményezésére a létesítmények használatától eltilthatók. Amennyiben ezzel az érintett horgász nem ért egyet, panaszával az „Ezüsthíd” Horgász Egyesület közgyűléséhez fordulhat jogorvoslatért. A közgyűlés döntése minden tagra vonatkozik.

 • A tanya területén és a horgászat közben is kötelező a környezetvédelmi szabályok betartása.

 • Amennyiben valaki környezetkárosítást (szemetelés, vízszennyezés), állatkínzást (a hallal való kíméletlen bánásmód) illetve a természet nyugalmának megzavarását tapasztalja, az Egyesület elnökéhez fordulhat észrevételével, aki kezdeményezheti az eset kivizsgálását, mely következményeket vonhat maga után. A KÖRNYEZETKÁROSÍTÁST ÉS AZ ÁLLATKÍNZÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!

 • A tanyán tárolt eszközök (csónak, evező, tartozékok), valamint a téliesítés során a parton tárolt csónakokban, továbbá a parkoló járművekben keletkezett károkért az egyesület felelősséget nem vállal.

 • A tanya- ill. kikötő-használati díjat, és a társadalmimunka-megváltás összegét a tag köteles minden év március 15.-i határidővel rendezni. Aki a fenti dátumig ezt nem rendezi annak kikötőhelye automatikusan (tanyahasználata is) megszűnik.

 • Az egyesület alsóörsi, ill. alsóörsi illetőségű tagja 1 éves tagsági viszony letelte után igényelhet kikötő- ill. tanyahelyet.

 • Nádfal előtti horgászathely létesítése esetén MINDEN ESETBEN az Egyesület elnökével való előzetes egyeztetés szükséges!

 • Kérjük figyelembe venni a mások által már létesített horgászhelyeket!
  Kérjük tekintettel lenni más horgásztársak nyugalmára és a horgászhely tisztaságára!
  Mások zavarása nem csak illetlen és etikátlan, hanem megfelelő következményeket von maga után az Egyesület vezetésének részéről!